4/6/10

Τί σας θυμίζει;

          Τυπικό δείγμα Έλληνα πολίτη κατά την περίοδο της κρίσης